ציון בציונות : המדיניות הציונית בשאלת ירושלים 1937 - 1949

ציון בציונות : המדיניות הציונית בשאלת ירושלים 1937 - 1949

מחבר: מוטי גולני
שנת ההוצאה: תשנ"ב, 1992
מילות מפתח: ירושלים (יישוב עירוני); ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
הפרקים המובאים בספר זה הם ניסיון ללמוד את תולדות המדיניות הציונית בשאלת ירושלים משנת,1937 שעה שהבריטים הציעו לעשותה לאי של שלטון המנדט בין המדינה היהודית לבין זו הערבית, דרך הרעיון לחלק את ירושלים, ההסכמה הציונית לבינאום העיר ערב מלחמת העצמאות, וגמור בהכרזה על ירושלים כבירת מדינת ישראל בדצמבר .1949 מדוע אימצה הסוכנות היהודית את רעיון חלוקתה של העיר? האם היה הוויתור על ירושלים בשנת ,1947ויתור כן? התיתכן "ציונות ללא ציון"? במרכז הדיון - מקומם של המלחמה והמצור על ירושלים במלחמת העצמאות בגיבושה של המדיניות הציונית- ישראלית המעשית בשאלת ירושלים. בשאלות אלה ואחרות מטפלים פרקי מחקר אלה. האירועים המדיניים והצבאיים הקשורים בירושלים מתוארים כמקשה אחת, כחלק מתהליך שראשיתו וסופו בחלוקתה של ירושלים. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881, ירושלים
תוכן הספר:
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13