ציון בציונות המדיניות הציונית בשאלת ירושלים ?1949-1937?