קראו בכותר - ציון בציונות : המדיניות הציונית בשאלת ירושלים 1937 - 1949