איור ?:1? לורד פיל יוצא מבניין פלאס בירושלים,שם נערכו ישיבותיה של ועדת החקירה המלכותית בראשותו