איור ?:7? חלוקה הלכה למעשה: קיר המגן בקצהו המזרחי של רחוב ממילא