פרק ה קרבן רוחני ולאומי

פרק ה קרבן רוחני ולאומי בספטמבר 1947 נפתחה המערכה המדינית המכרעת בקרב על גורל ירושלים . מצבם של כל הצדדים למאבק על העיר לא היה מעודד במיוחד . הבריטים , מרוטי עצבים ודחוקים לסיים סוף סוף את הפרשה הארצישראלית , הודיעו בשלהי ספטמבר , כפי שציינו בפרק הקודם , כי הם עומדים לעזוב את ארץ ישראל . תוצאות החקירה של הוועדה המיוחדת מטעם האו"ם ( להלן אונסקו"פ , ( גרמו לבריטים אכזבה רבה . הייתה זו הוועדה הראשונה בתולדות ארץ ישראל בתקופת המנדט שהייתה בלתי תלויה במובן המדויק של המושג . בהמלצות הוועדה לא היה , ולו שמץ של רצון , להיעזר בעתיד בשלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל . מקובל היום על מרבית העוסקים בחקר התקופה להניח , כי המלצות אונסקו"פ הן שהביאו את ממשלת בריטניה להחלטתה הסופית לעזוב את ארץ ישראל . אף כי את ההחלטה ואת ביצועה ליווה ערפל שהיה בחלקו מתוכנן , ובחלקו נבע מתוך התלבטות אמיתית . ערפל כזה ליווה למעשה את מדיניותה של ממשלת בריטניה בשאלת ארץ ישראל כבר מערב מלחמת העולם השנייה . ההחלטה לעזוב את הארץ ולהתנער מהאחריות לגורלה לא נולדה יש מאין . בריטניה עמדה בשלהי שנת 1947 לנטוש את האחריות שקיבלה על ע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור