פתח־דבר

פתח דבר סדרת הרצאות זו ששודרה בזמנו בגלי צה"ל , עניינה בתולדות המדיניות הציונית בירושלים להלכה ולמעשה , בשנים . 1949-1937 ראשיתו של הדיון בשנת 1937 עת עלתה לראשונה , מאז הצהרת בלפור וחתימת כתב המנדט , הצעה לפתרון מדיני בר ביצוע לסכסוך היהודי ערבי בארץ ישראל — תכנית החלוקה של 'ועדת פיל . ' סופו של הדיון — בדצמבר , 1949 כאשר הכריזה ממשלת ישראל רשמית כי ירושלים היא בירת ישראל . בשתים עשרה השנים הללו לווה המאבק המדיני גם במאבק צבאי אלים שהגיע לשיאו במלחמת העצמאות . תכנית החלוקה של 'ועדת פיל' בשנת , 1937 יצרה תקדים חשוב . מעבר לעובדה שהורתה בגוף השייך למעצמה השלטת בארץ ישראל , היו בה כמה רעיונות שחזרו והופיעו שוב ושוב בתכניות השונות שקמו אחריה בניסיון להציע פתרון לשאלת עתידה המדיני של ארץ ישראל כמו גם לשאלת ירושלים שהייתה מן היותר סבוכות , במיוחד כאשר דובר בחלוקת הארץ בין היהודים לבין הערבים היושבים בה . בהמשך לרעיונות 'ועדת פיל , ' לא הייתה ירושלים אמורה להיות , במקרה של חלוקה , תחת שלטונו של אחד הצדדים המעורבים בסכסוך . צריך היה לשלוט בה צד שלישי , נייטראלי . רעיון זה עבר כחוט השני בכל ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור