איור ?:2? שוטר בריטי עורך חיפוש אצל עוברים ושבים בירושלים, פברואר ?1948?