איור ?:5? ירושלים הדרצויה, הלכה למעשה.מאי־יוני ?.1948?