איור ?:4? הצעת הסוכנות היהודית לחלוקתה של ירושלים?1938,?