ביבליוגרפיה מוערת

ביבליוגרפיה מוערת אבא אבן , פ . דע ; י ה"ם , ספרית מעריב 978 , ו . אוטוביוגרפיה שעניינה , בין השאר , השתתפותו של המחבר בפעולות המחלקה המדינית בשנות השלושים והארבעים בשאלת עתירה של ירושלים . תיאור אישי המתובל בהומור המיוחד של המחבר . יהושע אופיר , על החומות , מכון דבוטינסקי ( ללא עיון שנת ההוצאה . ( תיאור המערכה בירושלים על פי ראייתו של איש אצ"ל . דוגמה טובה לדרך שבה תפסו הארגונים הפורשים את שאלת ירושלים במלחמת העצמאות . אלחנן אורן , גרשון ריבלין ( עורכים , ( יומן המלחמה , משרד הבטחון , . 1982 יומניו של דוד בן גוריון מתקופת מלחמת העצמאות . מסמך מרתק החושף את מערכת שיקוליו של מי שהיה המפקד העליון בזמן המלחמה . כיצד ראה הוא את הדברים ? ולא פחות חשוב , כיצד רצה שאנחנו , הקוראים , נזכור אותם . היומן מלווה ברקע והערות של המחברים . פרשת ירושלים תופסת מקום מרכזי ביומן , ביטוי למרכזיותה בעיני בן גוריון . אליהו אילת , ד / מ /< ב , 3 ע . ל המרינה , עם עובד . 1982 , זיכרונותיו של מי שהיה נציג הסוכנות היהודית בוושינגטון ערב מלחמת העצמאות , ובמהלכה שגרירה הראשון של ישראל שם . תיאור הפכים הקטנים שמאח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור