איור ?:3? ההתפרעות הערבית במרכז המסחרי ברחוב ממילא, ?2.12.1947?