פרק ט אזרחים במצור

פרק ט אזרחים במצור בפרק הקודם למדנו כי ירושלים הייתה ליעד מרכזי במערכה בעיני בן גוריון ועוזריו בפיקוד העליון , כבר בינואר 948 ו . עוד למדנו כי הפיקוד בירושלים הוחלף , ושופרו בה הארגון , הגיוס והאימון הצבאי . אף על פי כן , העריך דוד שאלתיאל , מפקד המחוז בסוף מארס 948 ו , כי לא טובים סיכוייה של העיר לעמוד אפילו עד ה 5 ו במאי ( היום בו יסתיים המנדט הבריטי על ארץ ישראל . ( משמעות הערכה זו , שירושלים על הריכוז היהודי הגדול שבה עלולה ליפול עוד לפני צאת הבריטים , כלומר לפני פלישת מדינות ערב , אם תהיה כזו . אסון כזה , פירושו מכה אנושה ליישוב היהודי בארץ כולה עד כדי אי יכולת לעמוד מול סכנת הפלישה . רק טבעי היה שהערכה זו תעורר חרדה רבה בקרב חבורת הפיקוד העליון . שאלתיאל כתב את הדברים על רעתו בלי שנועץ באיש . איש מעוזריו לא ידע על מכתבו לפיקוד העליון . דבריו נגנזו במהירות רבה , הסכנה המוראלית שבפרסומם , במיוחד בירושלים , הייתה רבה . אך בפיקוד העליון גובשו התכניות בכל הקשור לירושלים , באותו פרק זמן , על פי הערכת שאלתיאל , לאמור.- ללא שינוי משמעותי במצב הצבאי בירושלים תיפול העיר . ברקע הערכתו החמו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור