פתח־דבר

עמוד:8

במהלך מלחמת העצמאות אל השאיפה לחלק את ירושלים . בדצמבר , 1949 במהלך לא מתוכנן , אך עם היגיון היסטורי שאפשר להסבירו , הייתה ירושלים המערבית לבירתה הרשמית של מדינת ישראל . גבולותיה של הבירה ומעמדה , חפפו כמעט במדויק את אלה שהוגדרו בתכניות הסוכנות היהודית בשנים . 1938-1937 ננסה לעמוד בחיבור זה על קשר זה שבין התכניות הציוניות ביחס לירושלים לבין המציאות שנוצרה בעיר במהלך מלחמת העצמאות . האירועים הקשים בעיר ובדרך אליה מקבלים כאן פרספקטיבה שונה , שעה שהם מתוארים כחלק מעיצובה של המדיניות הציונית המעשית ביחס לשאלת ירושלים . סדרת ההרצאות , כמו גם חיבור זה , מבוססים על עבודת המחקר למוסמך שהגשתי למכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים בדצמבר . 1988 את המחקר ליוו בהדרכה ובעצה ד"ר גדעון שמעוני ופרופסור יואב גלבר . אילמלי תרצה יובל שעודדה וששמה את הדברים בפרופורציות מתאימות , לא היה חיבור זה רואה אור . מוטי גולני

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר