מרד ערבי בארץ ישראל 1939-1936

מרד ערבי בארץ ישראל 1939-1936

מחבר: יובל ארנון-אוחנה
שנת ההוצאה: 2013
מילות מפתח: מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט; יהודים וערבים; ערבים בארץ - ישראל; מאורעות תרצ"ו תרצ"ט; מאורעות תרצו תרצט; מאורעות ת.ר.צ.ו ת.ר.צ.ט; מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט; מאורעות תרצו - תרצט; פרעות תרצ"ו-תרצ"ט; פרעות תרצ"ו - תרצ"ט; פרעות תרצו-תרצט; פרעות תרצו - תרצט; פרעות תרצ"ו תרצ"ט; המרד הערבי; מרד ערבי; מאורעות 1936-1939; מאורעות 1936 1939; מאורעות 36-39; מאורעות 36 39; יחסי יהודים וערבים; ערבים ויהודים; ערבים בארץ ישראל; ערביי ארץ-ישראל; ערביי ארץ ישראל
המרד הערבי שהתחולל בארץ בשנים 1939-1936, היה אחד האירועים הבולטים ורבי ההשפעה בתקופת המנדט.
הסיבה למרד הייתה התסיסה בקרב הערבים לנוכח גלי העלייה היהודית והתפתחות היישוב היהודי, שבו ראו סכנה קיומית. המרד המזוין, שהקיף את כל היישוב הערבי, כוון גם נגד הבריטים, בשל גישתם האוהדת לדעתם ליישוב היהודי. המרד נכשל מבחינה צבאית, אך היה בעל הישגים מבחינה מדינית, שהתבטאו בצמצום העלייה ואיסור על מכירת קרקעות ליהודים (הספר הלבן).
הספר מתאר בפירוט את שלבי המרד, מהלכו ותוצאותיו. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הוצאת ספרים אריאל

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13