השתלטות הכנופיות על האוכלוסייה העירונית והטרור הפנימי

כבר ב 1936 פעלו כנופיות אחדות בערימ הערביות וביצעו פעולות טרור נגד אישים ערבים שונים . תופעה זו חזרה בקנה מידה גדול לאין שיעור ב . 1938 עם גבור הקיץ הגיעו כנופיות לערים והחלו לפעול בהן דרך קבע . מקורות רבים שותפים לדעה שכנופיות אלו היו כפריות במוצאן , ושרובן הגדול הגיעו מכפרי אזור 'המשולש 1 המסוכן ' . בדרך כלל נעזרו אנשי הכנופיות בקרוביהן , כפריים שעקרו העירה שנים מספר קודם לכן , אשר קשריהם עם 2 חותיהם וכפריהם היו עדיין אמיצים למדי . אוכלוסייה כפרית צפופה התרכזה בכפרים הצמודים לערים , כגון סלאמה , תל אל ריש ושיח ' מואנס ליד יפו . כפריים רבים התגוררו גם ברובעי עוני וב ' שכונות הפחים ' ( דוארת אל תנכ ) כגון בלד אל שיח ' ליד מפעל נשר ממזרח לחיפה , שכונתו של שיח ' עז אל דין אל קסאם , וארד אל רמל במערב חיפה , בה נמצאו כעשרת אלפים איש , רובם ככולם כפריים שעקרו העירה , אשר התגוררו בקרוב לארבעת 3 אלפים פחונים . חדירת הכנופיות לערים כבר בראשית יולי 1938 נודע על יציאתם של שליחים עירוניים לכפרים , אשר קראו לכפריים ולאנשי הכנופיות להגיע לערים ולפעול בתוכן נגד השלטונות והיהודים . רבים מהם אכן נע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל