'כנופיות השלום:' מוצאן, ארגונן ודרכי פעולתן

התארגנות ראשונה בחורף , 1938 כל עוד לא השתלטו הכנופיות על אזורים שונים ולא הפכו לתופעה המכתיבה את דרכי ההתנהגות בכל שטחי החיים , יכלו הכפריים להסתפק בהתנגדות פאסיבית או בפנייה לכוחות הצבא הבריטי כדי להסיג לאחור כנופיות שאיימו על כפרם . אולם שיבוש חיי היום יום , ערעורם המוחלט של הסדר הציבורי והבי-טחון האישי , הסבל והלחץ שהיו מנת חלקם של הכפרים בקיץ , 1938 כל אלה גרמו לכפריים ליצור אמצעי נגד אחרים , ותגובות מסוג חדש , על מנת לעבור תקופה קשה זו . הכפריים חיפשו תשובה יעילה שלא תחרוג מגדר אפשרויותיהם המוגבלות במל-חמתם בכנופיות . הפתרון נמצא בהקמתן של כנופיות מקומיות קטנות שנראו כלפי חוץ בכנופיות רגילות לכל דבר , אך מטרתן העיקרית הייתה , בראש ובראשונה , להגן על כפריהן ומשפחותיהן מפני כנופיות אחרות . י 2 לאחר שחמולת אל זעבי וכפריה סבלו סבל רב מידי אבו דורה , ולאחר שלא עזרה שתדלנותה בפני עבד אל רחים חאג' מחמד ובפני ' הוועדה המרכזית ' , הקים שיח ' נאיף אל זעבי מכפר סולם כנופיה חדשה . כלפי מוסדות המרד זו הוצגה כאילו נועדה להילחם בבריטים וביהודים , ואכן , חיבלה פעמים אחדות בצינור הנפט . אולם מטרת...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל