מחנה אוהלים הוקם בסיוע העיריה לשיכון המפונים היהודים מיפו