הקדמה

עמוד:8

ראוי להעיר את תשומת הלב לשני מושגי יסוד בספר : ' מרד ' - כל אחד משלושת הגורמים המעורבים כינה את האי-רועים שהתחוללו בארץ בשנים 936 ו - 939 ו בשם אחר ; היישוב היהודי - ' מאורעות ' ; הבריטים - ' הפרות סדר ' ( (; Disturbances והערבים - ' מרד ' ( ת ' ורה ) . עד היום מכונה אירוע זה בספרות הפל-סטינית כ ' המרד הערבי הגדול ' ( אל ת ' ורה אל ערביה אל כברא ) , והוא נחשב כראשיתה של ההתנגדות ( אל מקאוומה ) הפלסטינית . לאחר לבטים בחרנו להשתמש במונח זה . קשה לכנות את עים שהתחוללו בארץ במחציתה השנייה של שנת 1936 או בקיץ 1938 בשם אחר . הם היו אירועים הרסניים במיוחד לגבי התנועה הלאומית הפלסטינית עצמה . הם גרמו למצב שבו תנועה פוליטית מאכלת את עצמה מבפנים . ובכל זאת היה זה מרד , ולו גם כזה שנכשל . ' כנופיה ' - בשפה האנגלית קיימת הבחנה בין Band שהוראתה נייטרלית או אף חיובית , לבין Gang שהוראתה שלילית . בשפה העברית לא קיימת הבחנה כזו . המונח העברי ' כנופיה ' טעון , והור-אתו שלילית . אולם החלופות כגון ' חבורה ' , ' ארגון ' , ' קבוצה / אינן מבטאות את משמעותו המדויקת של מונח זה . בנוסף , השתרש בשפה העברית המונח ' כנופיה ' לתיאורו של הגוף הערבי הנדון . בחרתי , על כן , להשתמש במונח זה . למעט אמות קריאה מעטות מופיעים השמות הערביים בספר בתעתיק הערבי המדויק . בציון שמות מחוזות הארץ , נעשה שימוש בחלוקה המנהלית הבריטית המקובלת באותם הימים . הספר המקורי מבוסס על עבודת מחקר לשם קבלת התואר מוסמך למדעי הרוח , שהוגשה בהדרכת פרופ ' גבריאל בר ז "ל לחוג להיסטוריה של ארצות האסלאם באוניברסיטה העברית בירושלים . חמשת הפרקים החדשים נכתבו במסגרת המחלקה לישראל והמזרח התיכון במרכז האוניברסיטאי אריאל , והוצגו ברובם בכנסי " מחקרי יהודה ושומרון " , שנערכו בו מדי שנה בשנה . כתיבתו של מחקר נעשית באמצעות עט אחד . הפיכתו של מחקר זה לספר נעשית בידי עטים רבים . חובה נעימה היא לי להודות לאלי שילר , עורך ומנהל הוצאת הספרים הירושלמית " אריאל " , על סיועו הרב בהפקתו של ספר זה . תודתי למוסיאון

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר