מפתח אישים

הערה : ה " א ואל הידיעה אינן נכללות בין אותיות המפתח אבראהים , רשיד אל דואג ' - 191 , 95 , 38 אוסישקין , מנחם - 88 אל אטרש , סלטאן פאשא - 217 , 216 אלחנני , אריה - 221 אלחדף , זכי - 153 אנדריוס , לואיס יילאנד ( מושל מחוז הצפון ) - 101 , 07 , 94 , 93 אל אסעד , עבדאללה - 161 , 121 אל אצבח , עבדאללה - 104 , 103 ארשיד ( חמולה ) - 178 , 50 , 48 אל אשמר , מחמד - 16 , 51 ו , 196 בטרשיל , וויליאם דניס ( מזכיר ממשלת ארץ ישראל ) - 96 אבו בבר , אחמד מחמד חסן אבו עיש ( מפקדו האחרון של המרד ) - , 197 -240 238 אל ביטאר ( חמולה ) - 161 אל ביטאר , עבד אל ראוף - 234 , 160 אל ביירותי , עבדאללה - 49 בן אלקנה , שלמה - 210 בן גוריון , דוד - 228 , 88 בן יוסף , שלמה - -207 206 אל בנדק , עיסא ( ראש עיריית בית לחם ) - 82 אל ברנאווי ( חמולה ) אל ברנאווי , מחמד - 170 אל ברנאווי , פאטמה - 171 אל ג ' אעוני , עארף - 25 , 22 גדעון בן יואש - 215 אל ג ' ולאני , עבד אל חלים ( מחברון ) - 153 , 152 , 130 , 122 , 121 גלאב פאשא ( מפקד הלגיון ) - 53 אבו ג ' לדה - 37 גלילי , ישראל - 213 , 212 אל ג ' עברי , מחמד עלי ( לימים ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל