מפקדת קאוקג'י בארץ ישראל, אוגוסט 1936 מימין לשמאל י ע'סאם עלי (מפקד הפלוגה העראקית), פח ירי עבד אל־האדי (מפקד הפלוגה הפלסטינית), פחי אל־קאוקגיי, מחמד צעב (מפקד הפלוגה הדרוזית) ושומרי ראש