כנופיות הטרור - מבנה חברתי, ארגון, דרכי פעולה

תמורות בהרכב החברתי החל משלביו הראשונים של המרד היו רוב משתתפיו פלאחים מוסלמים . עם זאת , שררה בין אנשיו , בתחילת הדרך , רב גוניות מסוימת , אשר התבטאה הן במוצאם החברתי והן במוצאם הדתי של אנשי הכנופיות . מקורות ערביים נוהגים בדרך כלל להדגיש רב גוניות זו , ברצותם להוכיח כי האוכלוסייה על כל שכבותיה נטלה 1 חלק בתנועת המרד . אולם מקורות אלה מתעלמים בדרך כלל מכך שעם התפתחות המרד והמשכו , נשרו בזה אחר זה אלמנטים שונים מתנועת הכנופיות , ופלאחים מוסלמים הפכו למרכיב הדו-מיננטי והכמעט בלעדי שלה . כבר דובר לעיל על פעילותם של התושבים העירוניים בשלבי המרד הראשונים . הוזכרה גם כנופייתם של בני יפו שיצאה בראשית יוני להרים על מנת להילחם בבריטים , והוזכר גם ארגונה של הקבוצה הטרוריסטית בחיפה . דובר גם על פעולותיהם של עבד אל קאדר אל חוסייני באזור ירושלים ושל דראר נשאשיבי , בן ירו-שלים - באזור יריחו . ואכן , לאור התפקיד המכריע שנטלו הערים בהכרזת השביתה , במרי האזרחי , ובהסתת הפלאחים , טבעי היה כי בבחינת " נאה דורש ונאה מקיים " , יצטרפו תושבים עירוניים גם לפעילות בכנופיות . היסודות העירוניים שנטלו בכך חלק הי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל