תוכן העניינים

עמוד:6

כיבוש ירושלים בידי הכנופיות 169 ' כנופיות השלום ' : מוצאן , ארגונן ודרכי פעולתן 174 בריחת הפליטים במרד הערבי , 185 9391 - 1936 היישוב היהודי ותגובתו למרד 201 דיכוי תנועת הכנופיות והתפוררותן 233 סיכום 245 מפתח אישים 263 מפתח מושגים 270

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר