ראשית תנועת הכנופיות

ראשיתו של ה ' מרד הערבי ' pNn ישראל , לפי רוב המקורות הערביים המאוחרים היא במאורעות יפו ובהכרזת השביתה הכללית . לאחר מאורעות יפו הכריזו הערבים על שביתה כללית , ומאוחר יותר על מרי אזרחי , שהתבטא בסירוב לשלם מסים . צעדים אלה חייבו בעיקר את תושבי הערים , ואילו תושבי הכפרים נשארו גורם שולי וחסר חשיבות כמעט . הצעדים הבאים התבטאו בעיקר בהסתה , מול הכפריים , שאליהם הופנתה הסתה זו . משזו החלה לשאת פירות , הצטרפו הכפריים לפעולת הכנופיות ותפקידם במרד הפך מכריע . להלן נדון בתהליך שבו הפכו הפלאחים מיסוד פאסיבי וחסר חשיבות בעת השביתה , לגורם רב משמעות במהלך המרד . מניעים ושיטות : המסיתים אחד הגורמים שדחפו את תושבי העיר לבצע את ההסתה היה תהליך ההסלמה . בהנהגת הציבור הערבי ( ה ' וועדות הלאומיות וה ' וועד הערבי העליון ' ) נתגבשה הדעה שהשביתה לבדה אין בה די , ואם הערבים מבקשים להשיג את מטרותיהם , עליהם לנקוט באמצעים נוספים . בתחילת מאי 1936 החלו להישמע התבטאויות מפורשות כאלה . באספה שנערכה ב 3 במאי נתקבלה החלטה שיש לעודד הצתות ואת הפעלתם של הכפריים בנוסף לשבי תה . י מאוחר יותר כתב עוני עבד אל האדי במ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל