הכנופיות בשיא המרד

בהיבטים רבים הייתה זהות בין תנועת הכנופיות בשנת 1938 לזו של שנת . 1936 התהליכים העיקריים שעברו על תנועה זו בשתי השנים , צמיחתן של הכנופיות , תהליך הברירה הפנימית בשורות חבריהן , גיבוש ארגונן הפנימי והבין כנופייתי , כל אלה היו פחות או יותר דומים . עיקר ההבדל בין השתיים התבטא בכך שב 9381 התקדמו תהליכים אלה במהירות רבה יותר , והגיעו לדרגת התפ-תחות גבוהה בהרבה מזו של . 1936 בשנת שיא המרד , , 9381 נוצרו תנאים נדירים שכדוגמתם לא התפתחו בכל שנות המנדט הבריטי בארץ ישראל : גופי ההנהגה הפוליטית הפלסטינית היו מחוץ לחוק , - הפעילים העירוניים נמצאו ברובם המכריע במאסר , בגלות , או במצב שבו לא התאפ-שרה להם פעולה פוליטית משמעותית . זרים כקאוקג ' י לא חידשו את פעולתם . כך נוצר מצב שבו הפכו כנופיות הפלאחים לגורמים היחידים שריכזו כוח משמעותי ממשי , שהפך בשלב מסוים , משהצליחו לדחוק את רגליהם של הבריטים ולכפות את עצמן על הערים , להיות כוח מכריע . שנת 9381 מעניינת אותנו על כן באופן מיוחד , שכן על ידי בדיקת התנאים המיוחדים ששררו בה , ניתן לנסות ולהשיב למספר שאלות שבדרך כלל קשה לענות עליהן ; מה קרה כאשר עלה ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל