הפעלת הטרור על תושבי הכפרים

כיוון שהקהל מחולק למשפחות , קבוצות ופלוגות , והואיל ומתפקיד המורדים והלוחמים לאחד את שורות האומה ולמנוע כל ארגון של פעולה נגד האינטרסים שלה ... וכאן באה שורה ארוכה של הגבלות על התנהגות ראשי הפצילים 2 כלפי האוכלוסייה הפלאחית הנמצאת בכפרים . מידה רבה למדי של אירוניה היסטורית והמחשה ברורה לאי הצלחתו של ריסון זה , יש בעובדה שדווקא עבד אל רחים חאג ' מחמד , שהיה מודע לבעיה זאת ושחזר והזהיר את אנשיו לבל יכנסו לסכסוך מסוכן עם החמולות הכפריות , איבד את חייו בגלל סכסוך עם חמולה כזאת , משפחת ארשיד ( ראה להלן ) . לחצן של הכנופיות על הכפרים בוצע במישורים אחדים . הראשון והעיקרי שבהם היה הסחיטה הכלכלית . לאחר הודעת ה ו באוקטובר , 1937 בה הוכרזו ' הוועד הערבי העליון ' ו ' הוועדות הלאומיות ' כעומדים מחוץ לחוק , ובה הודח חאג ' אמין אל חוסייני ממשרתו כראש ' המועצה המוסלמית העליונה ' וכחבר ' ועדת הווקף הכללית ' , נסגרו בפני המורדים ג מקורות המימון שהיו קשורים לגופים אלו . כתוצאה מכך נאלצו הכנופיות להשתית את בסיסן הכלכלי על שני מקורות בלבד , על כספי התרומות והמענקים שגויסו בחו " ל והועברו לארץ , באמ-צעות '...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל