התגובה הערבית להצעת החלוקה

הצעת הוועדה ועדת החקירה המלכותית בראשותו של הלורד ויליאם רוברט פיל ( , ( Earl Peel הגיעה לארץ בנובמבר , 1936 שהתה בה עד ינואר , 9371 ופרסמה את המלצותיה בדו " ח מפורט ומעמיק ב 7 ביולי ; 1937 סכסוך שאינו ניתן לבלימה פרץ בין שתי עדות שאין כל משותף ביניהן . שאיפותיהן הלאומיות אינן מתיישבות אלה עם אלה ... לא האידיאלים הלאומיים של הערבים ולא האידיאלים הלאו-מיים של היהודים מאפשרים התחברות לשם שירותה של מדינה אחת ... התהום שבין שני העמים היא כבר רחבה למדי . היא תוסיף ותתרחב עוד אם יעמוד המנדט הבריטי בעינו ... הוועדה הגיעה למסקנה כי המנדט הבריטי איננו עוד בר ביצוע , ורק חלוקת הארץ בין הצדדים תוכל להביא פתרון . לפיכך הציעה לסיים את המנדט הבריטי בארץ , להעניק עצמאות לתושביה , ולהקים בה שתי מדינות : האחת - מדינה יהודית שתכלול כ 15 אחוזים משטחה של ארץ ישראל - הגליל , עמק יזרעאל וחלק ממישור החוף עד ליפו , והשנייה - מדינה ערבית על רוב השטח הנוסף - כ 80 אחוזים , שתאוחד עם אמירות עבר הירדן של האמיר עבדאללה , ותכלול לפיכך את רוב שטחה של ארץ ישראל טורית על שתי גדות הירדן . בנוסף , יוקם אזור שלישי , שי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל