סיכום

שני גלי פעילות היו לתנועה הלאומית הפלסטינית מאז ראשיתה 1 האחד - בתקופת המופתי , בין השנים , 1948 - 1918 והשני - בתקופת ' ארגון השחרור הפלסטיני ' ( אש " פ ) , מהקמתו ב 964 ו ועד לשנות האלפיים , עת הולך הארגון ונחלש , הולך ומתמוסס אל תוך הגל הגדול של האסלאם העולמי . המרד הערבי , שהתחולל בין , 1939 - 1936 היווה שיאו של הגל הראשון . שתי התנועות הלאו מיות , הערבית והיהודית , ידעו כי תוצאותיו של מרד זה תהיינה מכריעות , ושתיהן מיצו בו לפיכך את כל יכולתן . אכן , כל אחת מהן הקנתה משמעות שונה לניצחון המבוקש : זו ייחלה לבלום את מתחרתה ולמנוע ממנה תקומה , וזו ייחלה להמשיך ולשרוד , להמשיך ולהתקיים . מאבק איתנים זה הוכרע לבסוף במלחמת העצמאות ב . 1948 אולם במידה רבה של ביטחון ניתן לקבוע כי זרעיה של הכרעה זו , אופייה ומהותה , נקבעו עוד עשר שנים קודם לכך , בעת המרד הערבי של . 1939 - 1936 ארבע תוצאות משמעותיות היו לו למרד הערבי , אשר השפעתן ניכרה לא אך על מלחמת העצמאות ב , 1948 אלא נמשכת והולכת במידה מרובה עד ימינו : הראשונה - חיסול ההנהגה הפלסטינית והגלייתה לחו " ל ; הדחת המופתי ובריחתו ללבנון , פי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל