תוכן העניינים

הקדמה 7 מבוא 10 חלק ראשון 17 פרוץ המרד - מאורעות ראשונים 19 ראשית תנועת הכנופיות 30 כנופיות הטרור - מבנה חברתי , ארגון , דרכי פעולה 43 השפעת המרד על האוכלוסייה הערבית הבלתי לוחמת 60 דעיכת גל המרד הראשון 72 התגובה הערבית להצעת החלוקה 79 תגובת הבריטים : הדחת המופתי ופירוק הוועד הערבי העליון 90 חלק שני 99 חורף - אביב : 1938 התעוררות מחדש 101 הכנופיות בשיא המרד 109 הפעלת הטרור על תושבי הכפרים 137 השתלטות הכנופיות על האוכלוסייה העירונית והטרור הפנימי 150 כיבוש ירושלים בידי הכנופיות 169 ' כנופיות השלום ' : מוצאן , ארגונן ודרכי פעולתן 174 בריחת הפליטים במרד הערבי , 185 9391 - 1936 היישוב היהודי ותגובתו למרד 201 דיכוי תנועת הכנופיות והתפוררותן 233 סיכום 245 מפתח אישים 263 מפתח מושגים 270  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל