מרד ערבי בארץ ישראל 1939-1936

יובל ארנון אוחבה יובל ארנון אוחנה מרד ערבי בארץ ישראל -1939 1936 ערך : אלי שילר עיצוב ועימוד נ חנה עטיה הוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים טל : 02 - 6434540 פק -02 6436164 : 0 http : // www . pariel . co . il -e mail : yschel @ netvision . net . il 2015 © כל הזכויות שמורות אין להעתיק מפרסום זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים ) , ללא אישור בכתב מהמחברים ומהמוציאים לאור .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל