בריחת הפליטים במרד הערבי, 1939-1936

בריחת הפליטים הפלסטינים נמנית עם התופעות הבולטות במלחמת העצמאות ( . ( 1949 - 1947 ההיסטוריוגרפיה הישראלית , הפלסטינית והבין לאומית תופסות בריחה זו כתופעה ראשונית . בני מוריס מדבר על ' לידתה ' של בעיית הפליטים בשנת . 1948 הספרות הערבית הפלסטינית , ובראשה ההיסטוריון הפלסטיני עארף אל עארף , קושרת את ראשית בעיית הפליטים ל ' נכבה ' של . 1948 כך גם ההיסטוריוגרפיה הבין לאומית . הכל מסכימים כי במהלך מלחמת העצמאות פונו רבים מערביי הארץ או שנמלטו ממנה . המחלוקות בנושא נוגעות בעיקר לסיבות ולנסיבות של התופעה : מדוע אירעה הבריחה ? האם הפליטים נמלטו או גורשו ? האם עזבו בעקבות הוראות הוועד הערבי העליון ומדינות הליגה , או בשל אילוצי המלחמה ופעולות היהודים ? מה היה מספרם של היוצאים ? הדעות בנושא זה חלוקות לעתים באופן קוטבי . ואולם , ההערכה שראשיתה של הבריחה אירעה לראשונה בין השנים 1 1949 - 1947 מקובלת על הכל . והנה , מתברר כי ראשיתה של בעיית הפליטים אינה במלחמת העצמאות , והיא לא נוצרה באותן שנים . הבריחה הראשונה של פלסטינים מארץ ישראל בתקופת המנדט התרחשה עשר שנים קודם לכן , בשנות המרד הערבי ב , 9391 -...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל