דיני רשויות מקומיות

דיני רשויות מקומיות

מחבר: אליהו וינוגרד
שנת ההוצאה: התש"ע - 2010
מילות מפתח: משפט אזרחי; מעמד משפטי
דברי פתיחה למהדורה הששית -
המהדורה הראשונה של ספר זה הופיעה לפני חמישים שנה, במאי 1960.
שתים עשרה שנים חלפו מאז המהדורה החמישית. בפרק זמן זה חלו שינויי חקיקה רבים בדינים העוסקים ברשויות המקומיות, מהם שינויים מרחיקי לכת.
כן נוספה בתקופה זו פסיקה רבה וחשובה שהאירה, הבהירה ופרשה את הדינים השונים ויישמה אותם הלכה למעשה. כל אלה הביאו אותי לעדכן את הספר בכל השינויים הללו.
למהדורה זו נוספו כאלף ומאתים פסקי דין חדשים, שהתווספו למספר דומה של פסקי דין שהוכנסו לספר במסגרת חמש המהדורות הקודמות. כך נותן הספר בידי המעיינים בו את כל הדינים הרלבנטיים לעבודת הרשויות המקומיות, כשהם משולבים בהלכות הרבות שנפסקו בפסקי הדין בבתי המשפט. האחרונים שבהם - משנת 2010.
מהדורה זו אינה כוללת את הפרק "תכנון ובניה" שנכלל בחמש המהדורות הקודמות וזאת לנוכח הצעת החוק שהונחה על שולחן הכנסת ואשר מתכננת שינויים מרחיקי לכת בדינים הקשורים לנושא זה.
כרך שני של ספר זה יופיע לאחר שהצעת החוק הזו תתגבש לחוק של הכנסת, והוא יכלול את הפרק החשוב הזה, כולל הדין והפסיקה הרלבנטית לו.
החקיקה והפסיקה בספר זה הן כפרסומן עד סוף חודש מרס 2010. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט
תוכן הספר:
הוצאת הלכות בע"מ

עמודים:
I  II  III  א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט