עיונים בהיסטוריוגרפיה : קובץ מאמרים

עיונים בהיסטוריוגרפיה : קובץ מאמרים

מחבר:
שנת ההוצאה: תשמ"ח
מילות מפתח: היסטוריוגרפיה יהודית; היסטוריוגרפיה; היסטוריוגרפיה של עם ישראל
(פתח-דבר): הכנס השנתי התשיעי להיסטוריה מטעם מרכז זלמן שזר הוקדש ליובל של הרבעון לתולדות ישראל 'ציון'.
הכנס יוחד לנושא ההיסטוריוגרפיה היהודית בזיקתה להיסטוריוגרפיה העולמית.
ההרצאות שהושמעו בכנס זה כללו נושאים שונים מתחום ההיסטוריוגרפיה של תולדות-ישראל, החל בזמן העתיק ועד לציונות.
בקובץ שלפנינו כלולים מאמרים המבוססים על הרצאות אלו. חמשת המאמרים הראשונים עוסקים בהיסטוריוגרפיה כפי שהיא משתקפת ביצירות שנתחברו על-ידי בני הדורות הקדומים. שני המאמרים הראשונים דנים בהיסטוריונים יהודים (פילון, יוסף בן מתתיהו), שכתבו בלשון היוונית על פרשיות חשובות בתולדות עמם, בדרך ובסגנון האופיינים להיסטוריוגרפיה היוונית בת זמנם. לאחריהם באים שני מאמרים שעניינם בחומר עברי וארמי (סדר עולם רבה, והמקורות הארץ-ישראליים במסורת התלמוד הבבלי). מאמר על יהודים וישראל בכרונוגרפיה של מסעי הצלב במאה ה-12 חותם שורת מאמרים אלה.
מכאן ואילך לפנינו מאמרים הדנים בהיסטוריוגרפיה המודרנית של בעיות חשובות (הכנסייה והיסטוריוגרפיה נייטרלית, האנוסים, מקומה של ההיסטוריה היהודית בהיסטוריוגרפיה הגרמנית החדשה, הגדרות המושג שואה, ריבוי הפנים בהיסטוריוגרפיה הציונית), או של קיבוצים יהודיים (צפון אפריקה, ארצות הברית).
מאמר נוסף עוסק בבעיות היסטוריוגרפיה החברתית היהודית.
בפני עצמו עומד המאמר על האופקים החדשים בתפיסתה של ההיסטוריה בסוף המאה ה-18 ובמאה ה-19.
אף-על-פי שנושאו הוא ההתפתחויות הרעיוניות בתחום ההיסטוריוגרפיה האירופית, הרי נקודת-המוצא שלו היא תולדות 'חכמת ישראל' והוא מציב אתגר לחוקריה. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  9  10  11  12  13