יהודה באואר הגדרות מושג השואה - גישות שונות בהיסטוריוגרפיה

מותו של חברי הקרוב לי אוריאל טל הניעני לשנות את מתכונת הדברים המקורית בנושא שכותרתו לעיל . המאמר להלן ייוחד לגישתו של המנוח . אוריאל טל עסק בשנים האחרונות יותר ויותר בנושא השואה והתעמק , כדרכו , בכמה מן הפרשיות ההגותיות המרכזיות בה . מכאן הגיע גם להגדרת המושג שואה . אמנם הוא עסק גם בצד האטימולוגי , אך הדבר שעניין אותו יותר היה הצד המהותי , התוכני , ובכך אנסה לטפל להלן . אולם בלא הערה מוקדמת על מקורותיו של המושג עצמו אי אפשר . שניהם , הן הבירור האטימולוגי והן הדיון המהותי , כלולים במסתו הבסיסית של אוריאל טל . 1 גישתו המתודית של טל מחייבת אותו לגשת לבירור האטימולוגי רק לאחר שהבהיר את השיטה ההגותית שבה נקט . ואכן , הוא מבהיר שיש שתי שיטות הךמנויטיות הנוגעות לעניינו . האחת של אמיליו בטי , ( Betti ) והשנייה - של האנס גיאורג גאדאמר , . ( Gadamer ) הראשונה , של בטי , בוחנת את המשמעות המקורית של מושג זה או אחר מתוך כוונתו של החוקר להישאר נאמן למשמעות זו ולהתחשב במידה מועטת ככל האפשר בשינויים בהוויה האנושית המשתקפים בהתפתחותו של המושג . על פי בטי לפחות צריכה להישמר עקביות בין פירוש המושג בהווה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי