עיונים בהיסטוריוגרפיה

עיונים בהיסטוריוגרפיה עיונים בהיסטוריוגרפיה קובץ מאמרים ערכו משה צימומן מנחם שטרן יוסף שלמון מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים תשמ"ח  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי