יהושע אריאלי אופקים חדשים בהיסטוריוגרפיה של המאות ה־18 וה־19

כנס זה מוקדש ליובל יסוד "ציון" כביטאון מרכזי לחקר תולדות עם ישראל ובכך גם לחקר ההיסטוריוגרפיה היהודית , וזיקתה להיסטוריוגרפיה הכללית . עורכיו הראשונים של "ציון , " הפרופסורים יצחק בער ובךציון דינור ז"ל , ראו בו ביטאון לכל העוסקים בהיסטוריה של עם ישראל וביקשו לכונן באמצעותו במה לחילופי דעות על סוגיות בחקר ההיסטוריה היהודית ולהבהרת הסוגיה של "חכמת ישראל" מנקודת מבט היסטורית ומבחינת מהותה . העורכים הסבירו בהקדמה , שכותרתה "מגמתנו , " את הצורך הדחוף לגאול את ההיסטוריוגרפיה היהודית של זמנם - ואת כל מדעי היהדות - מאופיים האפולוגטי ומגישתם התיאולוגית , שמקורם בצרכים של התבוללות ואמנסיפציה בגולה . לדעתם , הגיעה השעה להעלות את ההיסטוריוגרפיה ואת ההכרה היהודית ההיסטורית לרמתו של "עולם העשייה ההיסטורית" היהודית ולרמת "ההבחנה הצבורית של המציאות היהודית של ימינו . " כבסיס מהפכני לריאוריינטציה מושגית אידיאולוגית של חקר ההיסטוריה היהודית הציעו העורכים את ההנחה ש"ההיסטוריה היהודית היא תולדותיה של האומה היהודית / ' אשר לעולם לא פסק קיומה ולעולם אף לא איבדה באחת מתקופותיה את חשיבותה , וכי ההיסטוריה היהו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי