מנחם שטרן יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון של "מלחמת־היהודים"

יוסף בן מתתיהו , הוא יוספוס פלאויוס , ( Iosephus Flavius ) לא היה ההיסטוריון היהודי הראשון שבא לתאר פרשיות מתולדות עמו בלשון היוונית ובהתאם לדפוסים שהתגבשו בהיסטוריוגרפיה היוונית במשך הדורות . לפניו הייתה כבר קיימת מסורת ארוכה של כתיבה היסטורית של יהודים בלשון היוונית , ששורשיה מגיעים לפחות עד לסוף המאה השלישית לפה"ס . בין ההיסטוריונים היהודיים-הלניסטיים הידועים לנו מצויים כמה שנושא חיבוריהם היה העבר המקראי , הרחוק ( דמקזריוס , אופולמוס , ( אך בצדם בלטו גם היסטוריונים שתיארו את תולדות ההווה או את העבר הקרוב , כותבי היסטוריה קונטמפוררית בנוסח היווני . בראש ובראשונה נציין את יאסון מקיריני , שחיבר חיבור מקיף , בן חמישה ספרים , על המרד החשמונאי , שספר "מקבים" ב שבידינו הוא תקצירו . היסטוריון אחר מסוג זה היה פילון מאלכסנדריה , שתיאר בחיבוריו " ) נגד פלאקוס" ו"המשלחת אל גאיום ( " את המאורעות המסעירים בימי שלטונו של גאיוס קליגולה . אין אנו יודעים אם בזמן שיוספוס חיבר ברומא את "תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים , " ( להלן : "מלחמת היהודים ( " הוא הכיר כבר יצירות מן ההיסטוריוגרפיה היהודית-הלניסטי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי