שמואל אלמוג ריבוי־פנים בתולדות הציונות והיישוב

עדיין לא נמנו וגמרו החוקרים , מה צריך להיכלל בתולדות הציונות ומה בינה לבין חקר תולדות היישוב וכן היכן עובר הגבול בין ציוךשבלב לבין ההיסטוריה של הציונות המודרנית . התחומים אינם מוגדרים ויש עמימות ואף מבוכה בשל כך . מאמר זה יציג כמה סוגיות בפרשה זו , הטעונה בירור וליבון . ראשית בעניין ההגדרות : ביבליוגרפים העוסקים בסיווגו של חומר נזקקים לצורך עבודתם להגדרות ברורות . היות שאין בנמצא הגדרות מוסכמות לעניין זה , נעשה הסיווג באורח שרירותי והוא משתנה מאיש לרעהו וממוסד למשנהו . טול , למשל , את הביבליוגרפיה המופיעה בסוף כתב העת של המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ווייצמן . ביבליוגרפיה זו נוטה להרחיב ויש בה בין השאר ציון לחיבורים על השואה מזה ועל המיעוטים במדינת ישראל מזה . בתוך תולדות הציונות נזכרים שם הקשרים שבין אירופה הנוצרית לארץ ישראל בתקופה העות'מאנית , ולעומת זאת תמצא שם גם דיונים על הזהות היהודית בגולה בימינו . והרי דוגמא אחרת : ברשימת המאמרים במדעי היהדות שליד "קרית ספר" אין כלל מדור לציונות . החיבורים על התנועה הציונית נכללים במדור העוסק בהיסטוריה היהודית שמחוץ לארץ-ישראל . כנגד זה , יש שם ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי