משה צימרמן היסטוריה יהודית והיסטוריוגרפיה יהודית בהיסטוריוגרפיה הגרמנית החדשה

קודם לעיון בנושא גופו עלינו לתחם את התחומים : "גרמנית" - זו שברפובליקה הפדרלית הגרמנית , הקרויה "מערב גרמניה , " יורשתה הפורמלית של גרמניה של העבר ; "חדשה" - זו ההיסטוריוגרפיה של רבע המאה האחרון , מאז ראשית הוויכוח על מקומה ומשמעותה של ההיסטוריה החברתית . נשוא העניין של הדברים להלן לא תהיה ההיסטוריה לכל תקופותיה , אלא רק זו של העת החדשה , להוציא את הההיסטוריה של השואה , שהיא פרק בפני עצמו , אשר זכה כבר לטיפול היסטוריוגרפי שיטתי : " היסטוריה יהודית" - היות שהנושא היהודי גרמני הוא המתבקש בראש ובראשונה בהקשר לדברים אלה - יעמוד הטיפול בו במוקד . מטיפול זה אפשר לגזור גזרה שווה על הטיפול בהיסטוריה היהודית בכלל , שבעיני מרבית ההיסטוריונים הגרמניים נדמית רלוונטית עוד פחות כמושא למחקרם ולהבנתם את ההיסטוריה הגרמנית והאירופית . אמנם , הפרק על השואה אינו בתחום עיוננו כאן , אך בהערות שבספרות ההיסטוריוגרפית העוסקת בכך יש כדי לספק לנו נקודת מוצא נוחה . בשנת 1979 קבע ההיסטוריון הגרמני : Konrad Kwiet במשך שנים רבות ראו עצמם ההיסטוריונים הגרמניים כפותים על ידי מסורת ארוכה ... והותירו את המחקר והפרשנות ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי