תוכן העניינים

עמוד:7

פתח דבר הכנס השנתי התשיעי להיסטוריה מטעם מרכז זלמן שזר הוקדש ליובל של הרבעון לתולדות ישראל 'ציון / הכנס יוחד לנושא ההיסטוריוגרפיה היהודית בזיקתה להיסטוריוגרפיה העולמית . ההרצאות שהושמעו בכנס זה כללו נושאים שונים מתחום ההיסטוריוגרפיה של תולדות ישראל , החל בזמן העתיק ועד לציונות . בקובץ שלפנינו כלולים מאמרים המבוססים על הרצאות אלו . חמשת המאמרים הראשונים עוסקים בהיסטוריוגרפיה כפי שהיא משתקפת ביצירות שנתחברו על ידי בני הדורות הקדומים . שני המאמרים הראשונים דנים בהיסטוריונים יהודיים ( פילון , יוסף בן מתתיהו , ( שכתבו בלשון היוונית על פרשיות חשובות בתולדות עמם , בדרך ובסגנון האופייניים להיסטוריוגרפיה היוונית בת זמנם . לאחריהם באים שני מאמרים שעניינם בחומר עברי וארמי ( סדר עולם רבה , והמקורות הארץ'ישראליים במסורת התלמוד הבבלי . ( מאמר על יהודים וישראל בכרונוגרפיה של מסעי הצלב במאה ה 12 חותם שורת מאמרים אלה . מכאן ואילך לפנינו מאמרים הדנים בהיסטוריוגרפיה המודרנית של בעיות חשובות ( הכנסייה והיסטוריוגרפיה נייטרלית , האנוסים , מקומה של ההיסטוריה היהודית בהיסטוריוגרפיה הגרמנית החדשה , הגדרות המושג שואה , ריבוי הפנים בהיסטוריוגרפיה הציונית , ( או של קיבוצים יהודיים ( צפון אפריקה , ארצות הברית . ( מאמר נוסף עוסק בבעיות ההיסטוריוגרפיה החברתית היהודית . בפני עצמו עומד המאמר על האופקים החדשים בתפיסתה של ההיסטוריה בסוף המאה ה 18 ובמאה ה . 19 אף על פי שנושאו הוא ההתפתחויות הרעיוניות בתחום ההיסטוריוגרפיה האירופית , הרי נקודת המוצא שלו היא תולדות 'חכמת ישראל' והוא מציב אתגר לחוקריה . המערכת

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר