תוכן העניינים

אריה כשר הערות והארות על ייחודו ההיסטוריוגרפי של פילון 9 מנחם שטרן יוסף בן מתתיהו , ההיסטוריון של "מלחמת היהודים" 41 חיים מיליקובסקי "סדר עולם" והכרונוגרפיה היהודית בתקופה ההלניסטית רומית 59 שמואל םפראי מקורות ארץ ישראליים היסטוריוגרפיים קדומים במסורת התלמוד הבבלי 73 אריה גראבויס יהודים וישראל בכרונוגרפיה של מסעי הצלב במאה ה 85 12 קנת סטאו הכנסייה והיסטוריוגרפיה נייטרלית 101 יוסף קפלן בעיית האנוסים ו"הנוצרים החדשים" במחקר ההיסטורי של הדור האחרון 117 יהושע אריאלי אופקים חדשים בהיסטוריוגרפיה של המאות ה 145 19-18 אריה גרטנר נתיבות להיסטוריה חברתית יהודית 169 ארתור הרצברג על ההיסטוריוגרפיה של יהדות אמריקה 181 שמואל אלמוג ריבוי פנים בתולדות הציונות והיישוב 191 מיכאל אביטבול תולדות יהודי צפוןיאפריקה בעת החדשה בהיסטוריוגרפיה הכללית והיהודית 209 צימרמן היסטוריה יהודית והיםטוריוגרפיה יהודית בהיסטוריוגרפיה הגרמנית החדשה 223 יהודה באואר הגדרות מושג השואה - גישות שונות בהיסטוריוגרפיה 245 פתח דבר הכנס השנתי התשיעי להיסטוריה מטעם מרכז זלמן שזר הוקדש ליובל של הרבעון לתולדות ישראל 'ציון / הכנס יוחד ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי