אריה כשר הערות והארות על ייחודו ההיסטוריוגרפי של פילון

עמוד:10

כתיבתו משמעות יתר , שהרי אין להעלות על הדעת כי מידותיו של פילוסוף ואיש מוסר לא הכתיבו לו אמות מידה מתאימות גם בכתיבתו' וכי נעלה על דעתנו כי איש ממעלתו יחטא בזיוף האמת , שעה שהקדיש למענה את כל הגותו הפילוסופית ? זאת ועוד , פילון כתב את חיבוריו ההיסטוריים כתוצאה ממעורבות אישית ישירה בענייני הציבור של הקהילה היהודית באלכסנדריה , כאשר ייצג אותה בפני הקיסרים גאיוס קליגולד , וקלאודיוס כראש משלחתה הרשמית , לא פחות ולא יותר . הואיל ובשליחותו היה תלוי ועומד גורלה של קהילה שלמה - ויתירה מזו , היו לכך השלכות ישירות ועקיפות על קהילות רבות אחרות בתפוצה היהודית ברחבי האימפריה הרומית - הרי שקשה לחשוב שהיה מרשה לעצמו לסלף את האמת , אף כמלוא הנימה . ככלות הכל האחריות הציבורית המתבקשת מאיש כזה הייתה גדולה ועצומה , ודי בכך כדי לדחות על הסף כל הרהור בדבר האפשרות כי העז ליטול על עצמו סיכון כלשהו או אפילו לעורר נגדו חשד קל שבקלים על שעיוות את האמת , העלים עובדות או שכתב את ההיסטוריה בצורה מסולפת וגלויה לעין . ראוי לזכור כי יריבי היהודים באלכסנדריה , ובראשם מנהיגים אכולי שנאה כאפיון , השתוקקו לתפוש אותו בקלקלתו , כדי להדם את טיעוניו בדבר זכויות היהודים ומעמדם ועל מנת להפריך את תיאור ההשתלשלות ההיסטורית שבכתביו על אודות יריבותם וסכסוכיהם עם היהודים . אין ספק , כי שיקולים הגיוניים מעין אלה מבטיחים מראש גישה אוהדת לכתביו ההיסטוריים בכל הנוגע לאותנטיות שלהם כמקור ובכל הנוגע לאמת היורידית והפוליטית הבסיסית הגלומה בהם . עם זאת , בל יתקבל הרושם כי כ ל הדברים שכתב פילון בחיבוריו הנ"ל נאמנים עלינו כאמיתות מוחלטות שאין להרהר אחריהן . ככל היסטוריון , שהייתה לו נגיעה אישית להתרחשות המתוארת על ידו , ואשר במקרה זה אף הייתה לו יד בהתווייתה ובהתפתחותה , יכול פילון "להיחשד" בכתיבה סובייקטיבית חד צדדית , המשקפת את מלבד זאת , אחת הדרישות הבסיסיות המקובלות באמנות הרטוריקה , שתכליתה העיקרית היא שידול הדעת ושכנוע הזולת , היא אמינות הנואם ו / או הכותב ( השווה : אריסטו , "רטוריקה 1356 , " א 12 , ואילך ; קווינטיליאנוס , ו , ב 18 , ואילך . ( להלן נראה כי בכתבים ההיסטוריים של פילון יש השפעות חזקות של כללי הסגנון הרטורי , וממילא גם של הדרישה הבסיסית הזו לגבי מוסריותו של הכותב . דיונים מפורטים וענייניים בסוגיות אלה ראה בפירושיהם המצוינים של שטיין , בוקס וסמולווד לכתבים ההיסטוריים של פילון ; מ' שטיין , פילון האלכסנדרוני - כתבי הסטוריה , תל אביב תרצ"ז ; . Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium , Leiden 1961 H . Box , Philonis Alexandrini in Flaccum , Oxford 1939 ; E . M . Smallwood , עיין עוד בספרי ; א' כשר , יהודי מצרים ההלניסטית והרומית , תל אביב , 1978 עמ' 212 ואילך , וכן א' כשר , הכתבים ההיסטוריים - נגד פלאקוס והמשלחת לגאיוס , בסדרה : כתבי פילון האלכסנדרוני ( עורכת ס' דניאל נטף , ( כרך ראשון , ירושלים . 1986

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר