לפני היות הציונות

לפני היות הציונות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשמ"א, 1981
מילות מפתח: לאומיות יהודית; מצוות יישוב ארץ ישראל
כל המאמרים המופיעים בקובץ זה הופיעו מלכתכילה בכתב-העת 'ציון' - אחד מהם במאסף 'ציון', שיצא מטעם החברה הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה החל משנת תרפ"ו, ויתרם ברבעון לחקר תולדות ישראל,הנושא אותו שם ומופיע משנת תרצ"ז ואילך.
מסגרת הזמן של הקובץ היא המאה ה-18 והמאה ה-19 וליתר דיוק מאז ערב המהפכה האמריקנית (1776) ועד להקמת מקוה ישראל (1870).  זוהי תקופה של תמורות גדולות בהיסטוריה במהלכה עוברים על עם ישראל שינויים מרחיקי-לכת.  היהודים חדלים להיות קבוצה בעלת מעמד מוגדר,כפי שהיו בחברה של בימי-הביניים, והם נקלעים לסתירה שבין ניסיון להישתלב בחברה לבין עיצובה של זהות יהודית חדשה. נדונים  כאן שלושה עניינים, הזוכים בתקופה זו להתעוררות ולהתחדשות: הרעיון הלאומי יהודי; יישוב ארץ ישראל; חזון שיבת ציון. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13