מבוא מאת שמואל אלמוג

עמוד:8

שיעמדו במרוכז לרשות המעוניינים . הקובץ שלפנינו הוא ראשון בסוגו ויש בו מבחר מאמרים בעניני ארץ ישראל , שיבת ציון והרעיון הלאומי היהודי במאות ה י"ח וה י"ט . " תורה מחזרת על אכסניה שלה" ( בבא מציעא , דף פייה , עמ' א — ( ' כשם שעורכי 'ציון' העמידו מלכתחילה במרכז עיונם את ארץ ישראל ואת מקומה בחיי העם היהודי , כך נוהג גם קובץ זה . העבר לכל אורכו בשנים האחרונות מתפרסמים מחקרים רבים העוסקים בדברי ימי הציונות ויש לנו כיום ידיעה מבוססת למדי על חטיבות נכבדות של תולדותיה . אך זו דרכו של מחקר — בד בבד עם התשובות שהוא מעלה , מתעוררות שוב שאלות חדשות או שניתן לגלות פנים חדשות בפרשיות ידועות לכאורה . מבעד לשכבות הנחשפות מבצבצות שכבות עמוקות יותר , הקוראות לחוקר לגלותן , כדי להאיר את העבר לכל אורכו . משל למה הדבר דומה ? לבניין בעל קומות רבות , שיסודותיו נעוצים במעבה האדמה ויש לו עוד חדרים תת קרקעיים מרובים . הקומה העליונה של הבניין , תחילתה בתש"ח או בהחלטת עצרת 'האומות המאוחדות' משנת ; 1947 שלושים שנה לפני כן — 'הצהרת בלפור ; ' עוד עשרים שנה לאחור — הקונגרס הציוני הראשון . כאן אנו באים אל המסד , היינו , לעלייה הראשונה , בשנות השמונים של המאה הקודמת . אך מה חלקן של הקומות שמתחת לפני הקרקע : אילו מאורעות ותוכניות , אילו רעיונות ואישים מן התקופה הקדם ציונית השפיעו על הציונות עצמה ומה המשקל שיש ל ? חס לכל אחד מהם ? נזכיר , לדוגמא , את המפנה שתלה ב"צ דינור בעלייה לא"י של ר' יהודה החסיד וחבורתו בשנת , 1700 עד שהחל מונה ממאורע זה את ראשיתם של הזמנים החדשים בתולדות ישראל . הטענה , שמעשה זה קובע עיתים בהיסטוריה , נסמכת על העליות שלאחר ר' יהודה החסיד ועל ההשפעה שיצאה מהן לגבי ראיית מקומה של ארץ ישראל בתהליך הגאולה . הווה אומר , מאורע מצומצם כשלעצמו נתפס כראשיתו של שידוד מערכות בחיי העם היהודי כולו , הרבה מעבר לתחומי הציונות גרידא . או עניין אחר הכרוך בעקבו : מה משקלם של 'מבשרי הציונות' באמצע המאה התשע עשרה בהתהוותם של תהליכים היסטוריים שנתרחשו כעבור כמה עשרות שנים ; היש ליחס לאישים כאלקלעי , ק לישר והס השפעה של ממש על ההתרחשויות ההיסטוריות או שדבריהם היו אפיזודה כמעט נשכחת , שהציונות העניקה לה לאחר מעשה זכות ראשונים ? ברדתנו לחקר ההיסטוריה המוקדמת או אם תמצא לומר : הקדם היסטוריה של הציונות , נתקלים אנו ברבגוניותם של היסודות השונים שעליהם מושתת בניינה . נמנה כאן כמה מן היסודות הללו : 2 בן ציון דינור , במפנה הדורות , ירושלים תשט"ו , עמ' 3 . 26 יעקב כץ , לאומיות יהודית , ירושלים תשל"ט , עמ' .. 274 וכן ' שמואל אטינגר ' , ייחודה של התנועה הלאומית היהודית , ' בקובץ : אידיאולוגיה ומדיניות ציונית , ירושלים תשל"ח , עמ' . 16

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר