מקומו של יוסף סאלוואדור בגיבוש תודעת הייחוד היהודי מאת מיכאל גרץ

מקומו של יוסף סאלוואדור בגיבוש תודעת הייחוד היהודי מאת מיכאל גרץ א . הרקע החברתי והרעיוני ליצירתו יוסף סאלוואדור חי וכתב במרחק ניכר מן המרכזים היהודיים בהם עולים ומתגבשים הזרמים הרעיוניים של עם ישראל בעת החדשה . למרות זאת חוזר המחקר ההיסטורי ונזקק ליצירתו כיון שמשתקף בה גיבוש תודעת הייחוד היהודי בראשיתו . ראשית הגותו של סאלוואדור שייכת לתקופה אשר בה יסודות התודעה — ההתיחסות ההיסטורית לעברם של היהודים , החשבת ההוויה הרוחנית והגשמית של ישראל בבל התקופות , עיצוב רעיון התעודה על מרכיביו ( האידיאה המונותאיםטית , רעיון הבחירה והחזון המשיחי , ( ובסופו של דבר הרעיון הלאומי —טרם הגיעו למלוא פיתוחם ותפוצתם בקרב המשכילים היהודים . במאמר זה נבחן את מכלול היסודות הללו , את מידת פיתוחם ביצירתו של םאלוואדור ואת התיחסותם להגות היהודית והכללית , כדי לקבוע את מקומו בגיבוש תודעת הייחוד היהודי במאה הי"ט . יצירתו של סאלוואדור עוררה עניין אצל חוקרים שונים לא רק בגלל יסודות של תודעת ייחוד יהודי הגלומים בה , אלא מפאת המיפגש המפתיע לכאורה בין מגמת ההתרחקות מן ההוויה היהודית לבין מגמת השיבה אליה , מצב חוזר ונשנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי