חנוך רינהולד־רינות יוסף סאלוואדור - חייו ודעותיו

חנוך רינהולד רינות יוסף סאלוואדור - חייו ודעותיו הקדמה (* העוסק בתולדות המחשבה היהודית במאה ה 19 בכלל ובראשית הרעיון הציוני בפרט , נתקל בשמו של יוסף סאלוואדור . אולם ככל שיקרא את התאורים המצויים של האיש ופעלו , ככל שיעיין בציטאטים המעטים מדבריו , החוזרים ונשנים בספרים —לא יחכם . בעולם הרוחני והמדעי של צרפת וביחוד בקרב יהודי צרפת , שראו בסאלוואדור את נציגם הרוחני , השוו אותו אל פילון , הרמב"ם ושפינוזה , אף קראו לו "הרמבמ"ן הצרפתי 1 . * כן חולקים לו כבוד כהיסטוריוסוף וכחוקר מקורי של תקופת הבית השני ושל התהוות הנצרות 2 ורבים תלו עצמם בדעותיו . האם הבין סאלוואדור את היהדות הבנה ספיריטואלית , והגה את רעיונותיה של ההתבוללות כדעת אחדים , 3 או נמנה עם היהודים -הלאומיים הראשונים" , 4 עם ?• הפילוסופים •) חיבור זה שימש בשעתו עבודת גמר באוניברסיטה העברית . תודח המחבר נתונה למוריו ב . צ . דינבורג וי . בער , וכן למר ברל כצנלסון שעורר אותו על הנושא הזה . ספרי יוסף סאלוואדור ; 1 ) Loi de Mo 16 e ou systeme feligieux et politique des Hebreux . I vol . Paris 1822 =-LM . = / מהדורה א י 2 ) Histoire des ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי