א. קראוזה חבלי הלידה של מקוה־ישראל

א . קראוזה חבלי הלידה של מקוה ישראל ( לפי מכתביו של נטר ) המכתנ הראשון שבו נזכרה הצעתו של נטר על יצירת ישוב יהודי חקלאי בארץ ישראל נושא את התאריך 17 . 1 . 1868 והוא חתום על ידי א דולף ברמייה , נשיא הברת כל ישראל חברים . נטר נמצא או בקהיר ושם גמל בו הרעיון על החזרת היהודים לחיי חקלאות בארץ אבותיהם . מתוך מכתב זה של כרמייה נודע לנו , כי ביום 15 . 11 . 67 שלח נטר מכתב מקהיר אל הועד המרכזי של חברת בל ישראל חברים בפריז ובו הציע ליסד בירושלים 'סוכנות להגירה' l ^^^^ B ^^^ (!' emigration ) ( Agence יהיה 'לעורר את ישוב ארץ-ישראל על ידי היהודים המסכנים . " כאן אין עדיין זכר לבית ספר חקלאי , כי אם על ישוב חקלאי בכלל . לאילו יהודים התכוון נסר ז—ליהודי ארץ ישראל בלבד ז — לאו דוקא , שהרי הוא כותב על "סוכנות להגירה . * בימינו- אלה אין ברעיון בזה כל הדוש , אבל בימים ההם , לפני 74 שנים , היה בזה חדוש גדול , ביחוד לגבי יהודי צרפתי . צריך להגיד שנטר מצא קרקע מוכשר להצעתו . בועד המרכזי של ה"אליאנס' ישבו אנשים שלבם היה ער לצרות עמם וכן היו בעלי הבנה מצוינת לפעולה מעמיקה וקונסטרוקטיבית . ואמנם , במכתב שהזכר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי