ג. קרסל החברה הראשונה לישוב ארץ ישראל

ג . קלס ל החברה הראשונה לישוב ארץ ישראל ( פרק בתולדות הרעיון הציוני במערב ) בערפל לוטים חייו של דיר חיים לו י ריא , אשר יסד בפרנקפורט דאודר , בשנת , 1860 את החברה לישוב ארץ ישראל , שתולדותיה ונפתוליה המרובים קשורים ביותר בתולדות חייו של המיסה חברה זו , שעוררה , בתקופה הקצרה של קיומה , ( 1864—1860 ) את הרוחות והלבבות במערב ובמזרח לרעיון של ישוב ארץ ישראל , נשתכחה ברבות הימים , ומעטים 1 שניסו להעלות זכרו של נסיון ראשון זה — בלב המערב המתכחש והמתבולל שבאותם הימים —ליישב את ארץ ישראל בחקלאים יהודים , בעזרת חברה יהודית עולמית . אמת , החברה לא הגיעה לכלל מעשים ופעולות שלשמם הוקמה , אולם זכות היא בה לא רק ה ר א ש ו י נ ו ת שלה , אלא גם גרעיני חיבת ציון במערב שזרעה , ונבטו לאחר שנים בדרכים ואופנים שונים . א . לוריא נולד ב 21 . 2 . 1821- בפרנקפורט דאודר . באותה עיר פעל כמורה ומנהל פנסיון לילדים עד שגת , 1864 שבה בשנה עבר לברלין , ומת שם ב a 20 . 8 . 1878- הפעם הראשונה שאנו נתקלים בשמו של לוריא —הן המודעות על הפנסיון שלו . 3 במודעות אלה מספר הוא בפירוט רב על המעלות המרובות בהן נתברך המוסד שלו , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי