לפני היות הציונות

^^ לפני היות הציונות התקין והביא לדפוס : יצחק כהן סוגיות בתולדות עם ישראל 12 לקט מאמרים לפני היות העיונות לתולדות הרעיון הלאומי היהודי ושאלת ארץ-ישדאל ערר שמואל אלמוג  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי