?אהבת ?— ' r? מיקרוגראפיה מאוסף איינהורן,המתארת מקומות קדושים בירושלים,מעשה ידי רי שמואל שולמאן (תר"ג?— 1843/? תרס"א?900/?ו?.(?